MUDE là gì? Ý nghĩa của từ mude - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 1 tháng 3, 2023

MUDE là gì? Ý nghĩa của từ mude

MUDE là gì ?

MUDE là “Museo del Desierto” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MUDE

MUDE có nghĩa “Museo del Desierto”, dịch sang tiếng Việt là “Bảo tàng sa mạc”.

MUDE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MUDE là “Museo del Desierto”.

Một số kiểu MUDE viết tắt khác:
+ Movimento de Unidade Para a Democracia.

Post Top Ad