AUDIT là gì? Ý nghĩa của từ audit - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 1 tháng 3, 2023

AUDIT là gì? Ý nghĩa của từ audit

AUDIT là gì ?

AUDIT là “Alcohol Use Disorders Identification Test” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ AUDIT

AUDIT có nghĩa “Alcohol Use Disorders Identification Test”, dịch sang tiếng Việt là “Kiểm tra xác định rối loạn sử dụng rượu”.

AUDIT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng AUDIT là “Alcohol Use Disorders Identification Test”.

Post Top Ad