LXR là gì? Ý nghĩa của từ lxr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 1 tháng 3, 2023

LXR là gì? Ý nghĩa của từ lxr

LXR là gì ?

LXR là “Liver X Receptor” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LXR

LXR có nghĩa “Liver X Receptor”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan thụ cảm gan X”.

LXR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LXR là “Liver X Receptor”.

Một số kiểu LXR viết tắt khác:
+ Luxury Resorts: Khu nghỉ dưỡng sang trọng.
+ Luxor airport: Sân bay Luxor.

Post Top Ad