MRICS là gì? Ý nghĩa của từ mrics - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 1 tháng 3, 2023

MRICS là gì? Ý nghĩa của từ mrics

MRICS là gì ?

MRICS là “MRI Classification System” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MRICS

MRICS có nghĩa “MRI Classification System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống phân loại MRI”.

MRICS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MRICS là “MRI Classification System”.

Một số kiểu MRICS viết tắt khác:
+ Member of the Royal Institution of Chartered Surveyors: Thành viên của Viện khảo sát công chứng Hoàng gia.

Post Top Ad