BDMA là gì? Ý nghĩa của từ bdma - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 1 tháng 3, 2023

BDMA là gì? Ý nghĩa của từ bdma

BDMA là gì ?

BDMA là “Beam-Division Multiple Access” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BDMA

BDMA có nghĩa “Beam-Division Multiple Access”, dịch sang tiếng Việt là “Đa truy cập phân chia chùm”.

BDMA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BDMA là “Beam-Division Multiple Access”.

Một số kiểu BDMA viết tắt khác:
+ Brighton Digital Media Academy: Học viện truyền thông kỹ thuật số Brighton.
+ Bonteh Digital Media Awards: Giải thưởng truyền thông kỹ thuật số Bonteh.

Post Top Ad