DFO là gì? Ý nghĩa của từ dfo - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 1 tháng 3, 2023

DFO là gì? Ý nghĩa của từ dfo

DFO là gì ?

DFO là “Differential Frequency Offset” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DFO

DFO có nghĩa “Differential Frequency Offset”, dịch sang tiếng Việt là “Chênh lệch tần số vi sai”.

DFO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DFO là “Differential Frequency Offset”.

Một số kiểu DFO viết tắt khác:
+ Direct Factory Outlet: Cửa hàng trực tiếp của nhà máy.
+ Dungeon Fighter Online: Máy bay chiến đấu trong ngục tối trực tuyến.
+ Divisional Forest Officer: Kiểm lâm sư đoàn.
+ Dairy Farmers of Ontario: Nông dân chăn nuôi bò sữa của Ontario.
+ District Forest Officer: Cán bộ kiểm lâm huyện.
+ Dispersive Flies Optimisation: Tối ưu hóa Ruồi Phân tán.
+ Director, Field Operations: Giám đốc, Điều hành hiện trường.
+ Designated Federal Officer: Viên chức liên bang được chỉ định.
+ Dong Fang Offshore.
+ Desferrioxamine.
+ DOE Forensics Operations: Hoạt động pháp y DOE.
+ Department of Fisheries and Ocean: Khoa Thủy sản và Đại dương.
+ District Forecast Office: Văn phòng Dự báo Quận.
+ Derivative-Free Optimization : Tối ưu hóa không có phái sinh.

Post Top Ad