LGTM là gì? Ý nghĩa của từ lgtm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 1 tháng 3, 2023

LGTM là gì? Ý nghĩa của từ lgtm

LGTM là gì ?

LGTM là “Looks Good To Me” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ LGTM

LGTM có nghĩa “Looks Good To Me”, dịch sang tiếng Việt là “Có vẻ tốt với tôi”.

LGTM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng LGTM là “Looks Good To Me”.

Một số kiểu LGTM viết tắt khác:
+ Lengiprotransmost.

Post Top Ad