HHT là gì? Ý nghĩa của từ hht - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 1 tháng 3, 2023

HHT là gì? Ý nghĩa của từ hht

HHT là gì ?

HHT là “Human-to-Human Transmission” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HHT

HHT có nghĩa “Human-to-Human Transmission”, dịch sang tiếng Việt là “Lây truyền từ người sang người”.

HHT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HHT là “Human-to-Human Transmission”.

Một số kiểu HHT viết tắt khác:
+ Hereditary Hemorrhagic Telangiectasia: Bệnh xuất huyết di truyền Telangiectasia.
+ Hilbert–Huang transform: Biến đổi Hilbert – Huang.
+ Hiphop Tamizha.
+ Home Headache Test: Kiểm tra nhức đầu tại nhà.
+ Historic Houses Trust of New South Wales: Tổ chức Tín thác Nhà lịch sử của New South Wales.
+ Historic Houses Trust: Tín thác về những ngôi nhà lịch sử.
+ Helicopter Handling Teams: Đội xử lý máy bay trực thăng.

Post Top Ad