PEF là gì? Ý nghĩa của từ pef - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 1 tháng 3, 2023

PEF là gì? Ý nghĩa của từ pef

PEF là gì ?

PEF là “Pulsed Electric Field” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PEF

PEF có nghĩa “Pulsed Electric Field”, dịch sang tiếng Việt là “Xung điện trường”.

PEF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PEF là “Pulsed Electric Field”.

Một số kiểu PEF viết tắt khác:
+ Palestine Exploration Fund: Quỹ thăm dò Palestine.
+ Public Employees Federation: Liên đoàn công chức.
+ Penobscot Experimental Forest: Rừng thực nghiệm Penobscot.
+ Perpetual Education Fund: Quỹ giáo dục vĩnh viễn.
+ Peak Expiratory Flow: Lưu lượng thở ra cao điểm.
+ Punjab Education Foundation: Tổ chức giáo dục Punjab.
+ Princeton Evangelical Fellowship: Học bổng truyền giáo của Princeton.
+ Perpetual Emigration Fund: Quỹ di cư vĩnh viễn.
+ Private Enterprise Foundation: Tổ chức Doanh nghiệp Tư nhân.
+ Pulsified Electric Field: Điện trường xung đột.
+ Presidential Emergency Facility: Cơ sở khẩn cấp của Tổng thống.
+ Program Enlisted For: Chương trình được Đăng ký.
+ Petroleum Equalization Fund: Quỹ bình đẳng hóa xăng dầu.
+ Progress Energy Florida: Năng lượng Tiến bộ Florida.
+ Progressive Economy Forum: Diễn đàn Kinh tế Tiến bộ.
+ Public Education Foundation: Tổ chức giáo dục công cộng.
+ Philippine Expeditionary Force: Lực lượng viễn chinh Philippines.
+ Power Engineering Faculty: Khoa Kỹ thuật Điện.
+ Price-Envy-Free: Giá-Envy-Free.

Post Top Ad