FHC là gì? Ý nghĩa của từ fhc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 1 tháng 3, 2023

FHC là gì? Ý nghĩa của từ fhc

FHC là gì ?

FHC là “Familial Hypertrophic Cardiomyopathy” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FHC

FHC có nghĩa “Familial Hypertrophic Cardiomyopathy”, dịch sang tiếng Việt là “Bệnh cơ tim phì đại gia đình”.

FHC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FHC là “Familial Hypertrophic Cardiomyopathy”.

Một số kiểu FHC viết tắt khác:
+ Fixed Head Coupé: Cố định Head Coupé.
+ Francis Howell Central: Trung tâm Francis howell.
+ Alpha Gamma Delta Fraternity Housing Corporation: Tập đoàn nhà ở huynh đệ Alpha gamma delta.
+ Federal High Court of Nigeria: Tòa án tối cao liên bang Nigeria.
+ Field Hockey Canada: Khúc côn cầu Canada.
+ Family History Centers: Trung tâm Lịch sử Gia đình.
+ Frivolous Humorous Club: Câu lạc bộ hài hước phù phiếm.
+ Family History Center: Trung tâm Lịch sử Gia đình.
+ Friends Housing Cooperative: Hợp tác xã nhà bạn bè.
+ Formyltransferase/Hydrolase Complex: Phức hợp Formyltransferase / Hydrolase.
+ Friden Hotel Company: Công ty khách sạn Friden.
+ Federal High Court: Tòa án tối cao liên bang.
+ Fossil HydroCarbon: HydroCarbon hóa thạch.
+ First Half-Cousins: Anh em họ nửa đầu.
+ Fernando Henrique Cardoso.
+ Forum Horizon Chimie.

Post Top Ad