POST là gì? Ý nghĩa của từ post - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 1 tháng 3, 2023

POST là gì? Ý nghĩa của từ post

POST là gì ?

POST là “Power-On Self-Test” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ POST

POST có nghĩa “Power-On Self-Test”, dịch sang tiếng Việt là “Khả năng tự kiểm tra”.

POST là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng POST là “Power-On Self-Test”.

Một số kiểu POST viết tắt khác:
+ Police Officer Standards and Training: Tiêu chuẩn và Đào tạo Sĩ quan Cảnh sát.
+ Peninsula Open Space Trust: Ủy thác không gian mở bán đảo.

Post Top Ad