CISAC là gì? Ý nghĩa của từ cisac - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 1 tháng 3, 2023

CISAC là gì? Ý nghĩa của từ cisac

CISAC là gì ?

CISAC là “Center for International Security and Cooperation” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CISAC

CISAC có nghĩa “Center for International Security and Cooperation”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm An ninh và Hợp tác Quốc tế”.

CISAC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CISAC là “Center for International Security and Cooperation”.

Một số kiểu CISAC viết tắt khác:
+ Canberra International Sports and Aquatic Centre: Trung tâm thể thao dưới nước và thể thao quốc tế Canberra.
+ International Confederation of Societies of Authors and Composers: Liên đoàn quốc tế các hiệp hội tác giả và nhà soạn nhạc.
+ Center for International Security and Arms Control: Trung tâm kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế.
+ Counterintelligence Special Agent Course: Khóa học đặc vụ phản gián.
+ California Invasive Species Advisory Committee: Ủy ban tư vấn về các loài xâm lấn của California.

Post Top Ad