BSTS là gì? Ý nghĩa của từ bsts - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 1 tháng 3, 2023

BSTS là gì? Ý nghĩa của từ bsts

BSTS là gì ?

BSTS là “Bulletin of Science, Technology & Society” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ BSTS

BSTS có nghĩa “Bulletin of Science, Technology & Society”, dịch sang tiếng Việt là “Bản tin Khoa học, Công nghệ & Xã hội”.

BSTS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BSTS là “Bulletin of Science, Technology & Society”.

Một số kiểu BSTS viết tắt khác:
+ Bayesian Structural Time Series: Chuỗi thời gian cấu trúc Bayes.
+ Binary Search Trees: Cây tìm kiếm nhị phân.
+ Burma Signal Training Squadron: Phi đội Huấn luyện Tín hiệu Miến Điện.
+ Boost Surveillance and Tracking System: Tăng cường hệ thống giám sát và theo dõi.

Post Top Ad