FRIDGE là gì? Ý nghĩa của từ fridge - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 1 tháng 3, 2023

FRIDGE là gì? Ý nghĩa của từ fridge

FRIDGE là gì ?

FRIDGE là “Fund for Research into Industrial Development, Growth and Equity” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FRIDGE

FRIDGE có nghĩa “Fund for Research into Industrial Development, Growth and Equity”, dịch sang tiếng Việt là “Quỹ Nghiên cứu Phát triển Công nghiệp, Tăng trưởng và Công bằng”.

FRIDGE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FRIDGE là “Fund for Research into Industrial Development, Growth and Equity”.

Post Top Ad