NUT là gì? Ý nghĩa của từ nut - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 1 tháng 3, 2023

NUT là gì? Ý nghĩa của từ nut

NUT là gì ?

NUT là “Network UPS Tools” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NUT

NUT có nghĩa “Network UPS Tools”, dịch sang tiếng Việt là “Công cụ Mạng UPS”.

NUT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NUT là “Network UPS Tools”.

Một số kiểu NUT viết tắt khác:
+ Nutrition: Dinh dưỡng.
+ National Union of Teachers: Liên minh giáo viên quốc gia.
+ Nautheh railway station: Ga đường sắt Nautheh.

Post Top Ad