CARR là gì? Ý nghĩa của từ carr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2023

CARR là gì? Ý nghĩa của từ carr

CARR là gì ?

CARR là “Centre for the Analysis of the Radical Right” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CARR

CARR có nghĩa “Centre for the Analysis of the Radical Right”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm Phân tích Quyền Cấp tiến”.

CARR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CARR là “Centre for the Analysis of the Radical Right”.

Một số kiểu CARR viết tắt khác:
+ Carrollton Railroad: Đường sắt Carrollton.

Post Top Ad