HQL là gì? Ý nghĩa của từ hql - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2023

HQL là gì? Ý nghĩa của từ hql

HQL là gì ?

HQL là “Hibernate Query Language” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HQL

HQL có nghĩa “Hibernate Query Language”, dịch sang tiếng Việt là “Ngôn ngữ truy vấn ngủ đông”.

HQL là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HQL là “Hibernate Query Language”.

Một số kiểu HQL viết tắt khác:
+ Handgun Qualification License: Giấy phép đủ điều kiện Handgun.
+ Huaquillay.

Post Top Ad