TELE là gì? Ý nghĩa của từ tele - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2023

TELE là gì? Ý nghĩa của từ tele

TELE là gì ?

TELE là “Technology-Enriched Learning Environment” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TELE

TELE có nghĩa “Technology-Enriched Learning Environment”, dịch sang tiếng Việt là “Môi trường học tập phong phú về công nghệ”.

TELE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TELE là “Technology-Enriched Learning Environment”.

Một số kiểu TELE viết tắt khác:
+ Thomson-East Coast line Extension: Mở rộng tuyến bờ biển phía đông Thomson.

Post Top Ad