PTR là gì? Ý nghĩa của từ ptr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2023

PTR là gì? Ý nghĩa của từ ptr

PTR là gì ?

PTR là “Paid To Read” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PTR

PTR có nghĩa “Paid To Read”, dịch sang tiếng Việt là “Trả tiền để đọc”.

PTR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PTR là “Paid To Read”.

Một số kiểu PTR viết tắt khác:
+ Pulse Tube Refrigerator: Tủ lạnh ống xung.
+ Physikalisch-Technische Reichsanstalt.
+ Pokhran Test Range: Phạm vi thử nghiệm Pokhran.
+ Periyar Tiger Reserve: Khu bảo tồn hổ Periyar.
+ Pakhui Tiger Reserve: Khu bảo tồn hổ Pakhui.
+ Public Test Region: Khu vực thử nghiệm công khai.
+ Planar Ternary Ring: Vòng ba phẳng.
+ Parenthood Tax Rebate: Hoàn thuế dành cho cha mẹ.
+ Peak-to-trough ratio: Tỷ lệ đỉnh trên đáy.
+ Photothermal ratio: Tỷ lệ quang nhiệt.
+ Preferential Tax Rulings: Các quyết định ưu đãi về thuế.
+ Port Talbot Railway: Đường sắt Port Talbot.
+ Public Test Realm: Vương quốc thử nghiệm công khai.
+ Pilomatrixoma.
+ Pilot Training Rate: Tỷ lệ đào tạo phi công.
+ Professional Tax Receipt: Biên lai thuế chuyên nghiệp.
+ Professional Tennis Registry: Cơ quan đăng ký quần vợt chuyên nghiệp.
+ Pupil-Teacher Ratio: Tỷ lệ giáo viên học sinh.
+ Peak Target Rate: Tỷ lệ mục tiêu cao nhất.
+ Pool Test Reactor: Lò phản ứng thử nghiệm hồ bơi.

Post Top Ad