IPPF là gì? Ý nghĩa của từ ippf - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2023

IPPF là gì? Ý nghĩa của từ ippf

IPPF là gì ?

IPPF là “Infrastructure Project Preparation Facility” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IPPF

IPPF có nghĩa “Infrastructure Project Preparation Facility”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ sở chuẩn bị dự án cơ sở hạ tầng”.

IPPF là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IPPF là “Infrastructure Project Preparation Facility”.

Một số kiểu IPPF viết tắt khác:
+ International Planned Parenthood Federation: Liên đoàn làm cha mẹ có kế hoạch quốc tế.
+ International Penal and Penitentiary Foundation: Tổ chức đền tội và hình phạt quốc tế.
+ International Professional Practices Framework: Khung thực hành nghề nghiệp quốc tế.
+ International Pemphigus Pemphigoid Foundation: Tổ chức Pemphigus Pemphigoid Quốc tế.

Post Top Ad