CCN là gì? Ý nghĩa của từ ccn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2023

CCN là gì? Ý nghĩa của từ ccn

CCN là gì ?

CCN là “Content Centric Networking” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CCN

CCN có nghĩa “Content Centric Networking”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng trung tâm nội dung”.

CCN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CCN là “Content Centric Networking”.

Một số kiểu CCN viết tắt khác:
+ Caribbean Communications Network: Mạng lưới truyền thông Caribe.
+ Cement Chemist Notation: Ký hiệu hóa học xi măng.
+ Command and Control North: Chỉ huy và Kiểm soát phía Bắc.
+ Cloud Condensation Nuclei: Hạt nhân ngưng tụ đám mây.
+ Center for Computational Neuroscience: Trung tâm Khoa học Thần kinh Tính toán.
+ Comedy Central News: Tin hài miền Trung.
+ City College Norwich: Cao đẳng thành phố Norwich.
+ Chhattisgarh Cable Networks: Mạng cáp Chhattisgarh.
+ Continuous Controller Number: Số bộ điều khiển liên tục.
+ Certified Clinical Nutritionists: Các nhà dinh dưỡng lâm sàng được chứng nhận.
+ Cognitive Computational Neuroscience: Khoa học thần kinh tính toán nhận thức.
+ Council of Churches in Namibia: Hội đồng các nhà thờ ở Namibia.
+ Corn Cyst Nematode: Tuyến trùng nang ngô.
+ Chebucto Community Net: Mạng cộng đồng Chebucto.
+ Core Cyber Network: Mạng lõi không gian mạng.
+ Content-Centric Networking: Mạng nội dung làm trung tâm.
+ Commercial Credit: Tín dụng thương mại.
+ Cerebrocortical necrosis: Hoại tử vỏ não.
+ Conscience Community Network: Mạng cộng đồng lương tâm.
+ Core Cyber-Network: Mạng lõi không gian mạng.
+ City Council of Nairobi: Hội đồng thành phố Nairobi.
+ Christian Council of Nigeria: Hội đồng Cơ đốc của Nigeria.
+ Command & Control North: Chỉ huy và kiểm soát phía bắc.
+ Campus Conservation Nationals: Công dân Bảo tồn Khuôn viên.
+ Conservation Council of Nations: Hội đồng bảo tồn các quốc gia.
+ Consumer Communications and Networking: Mạng và Truyền thông Người tiêu dùng.
+ Canadian Catholic News: Tin tức Công giáo Canada.
+ Chamber of Commerce Number: Buồng số thương mại.
+ Cameron Chisholm Nicol.
+ Change Cycling Now: Thay đổi đi xe đạp ngay bây giờ.
+ Centre Choreographic National: Trung tâm Choreographic Quốc gia.
+ Community of Cross of Nails: Cộng đồng Cross of Nails.
+ Cereal Cyst Nematode: Tuyến trùng nang ngũ cốc.
+ Cheslatta Carrier Nation: Quốc gia vận chuyển Cheslatta.
+ Constabulary Communication Network: Mạng truyền thông liên tục.
+ Community College Network: Mạng lưới trường cao đẳng cộng đồng.
+ Carrying Capacity Network: Mạng lưới năng lực thực hiện.
+ Celebrants and Celebrations Network: Celebrants và mạng lưới lễ kỷ niệm.
+ Climate Change News: Tin tức về biến đổi khí hậu.

Post Top Ad