CTQ là gì? Ý nghĩa của từ ctq - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2023

CTQ là gì? Ý nghĩa của từ ctq

CTQ là gì ?

CTQ là “Cost, Time and Quality” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CTQ

CTQ có nghĩa “Cost, Time and Quality”, dịch sang tiếng Việt là “Chi phí, Thời gian và Chất lượng”.

CTQ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CTQ là “Cost, Time and Quality”.

Một số kiểu CTQ viết tắt khác:
+ Circadian Type Questionnaire: Bảng câu hỏi loại Circadian.
+ Conservation Technician Qualification: Trình độ Kỹ thuật viên Bảo tồn.
+ Center for Teaching Quality: Trung tâm Chất lượng Giảng dạy.

Post Top Ad