IGN là gì? Ý nghĩa của từ ign - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2023

IGN là gì? Ý nghĩa của từ ign

IGN là gì ?

IGN là “Inspector General Network” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ IGN

IGN có nghĩa “Inspector General Network”, dịch sang tiếng Việt là “Tổng thanh tra mạng”.

IGN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng IGN là “Inspector General Network”.

Một số kiểu IGN viết tắt khác:
+ Imagine Games Network: Mạng trò chơi tưởng tượng.
+ Imperial German Navy: Hải quân Đế quốc Đức.
+ Institut Geographique National: Viện địa lý quốc gia.
+ Intergovernmental Negotiation: Đàm phán liên chính phủ.

Post Top Ad