PBM là gì? Ý nghĩa của từ pbm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2023

PBM là gì? Ý nghĩa của từ pbm

PBM là gì ?

PBM là “Pharmacy Benefit Manager” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ PBM

PBM có nghĩa “Pharmacy Benefit Manager”, dịch sang tiếng Việt là “Người quản lý quyền lợi nhà thuốc”.

PBM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PBM là “Pharmacy Benefit Manager”.

Một số kiểu PBM viết tắt khác:
+ Portable Bitmap Format: Định dạng bitmap di động.
+ Play-By-Mail: Phát qua thư.
+ Pharmacy Benefit Management: Quản lý lợi ích nhà thuốc.
+ Progressive British Muslims: Người Hồi giáo Anh tiến bộ.
+ Philadelphia Black Mafia.
+ Patient Blood Management: Quản lý máu bệnh nhân.
+ Population Balance Model: Mô hình cân bằng dân số.
+ Personal Banking Machine: Máy Ngân hàng Cá nhân.
+ Portable Bit Map: Bản đồ bit di động.
+ Poultry By-product Meal: Bữa ăn phụ gia cầm.
+ Pharm: Benefits Management: Pharm: Quản lý lợi ích.
+ Predictive Buffer Manager: Trình quản lý đệm dự đoán.
+ Pharmacy Benefits Manager: Người quản lý quyền lợi nhà thuốc.
+ PIP2 Binding Motif: Mô hình ràng buộc PIP2.
+ Parlimen Belia Malaysia: Quốc hội thanh niên Malaysia.
+ Peak Bone Mass: Khối lượng xương tối đa.
+ Pattern Based Morphometry: Phép đo hình thái dựa trên mô hình.

Post Top Ad