YELP là gì? Ý nghĩa của từ yelp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2023

YELP là gì? Ý nghĩa của từ yelp

YELP là gì ?

YELP là “Young & Emerging Leaders Project” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ YELP

YELP có nghĩa “Young & Emerging Leaders Project”, dịch sang tiếng Việt là “Dự án lãnh đạo trẻ & mới nổi”.

YELP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng YELP là “Young & Emerging Leaders Project”.

Post Top Ad