MIRR là gì? Ý nghĩa của từ mirr - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2023

MIRR là gì? Ý nghĩa của từ mirr

MIRR là gì ?

MIRR là “Modified Internal Rate of Return” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MIRR

MIRR có nghĩa “Modified Internal Rate of Return”, dịch sang tiếng Việt là “Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ được sửa đổi”.

MIRR là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MIRR là “Modified Internal Rate of Return”.

Một số kiểu MIRR viết tắt khác:
+ Insurrectional Movement of Revolutionary Recovery: Phong trào phục hồi cách mạng theo chiều hướng.
+ Multi-chain Immune Recognition Receptor: Cơ quan nhận biết miễn dịch đa chuỗi.

Post Top Ad