VCP là gì? Ý nghĩa của từ vcp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2023

VCP là gì? Ý nghĩa của từ vcp

VCP là gì ?

VCP là “Virtual Control Panel” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ VCP

VCP có nghĩa “Virtual Control Panel”, dịch sang tiếng Việt là “Bảng điều khiển ảo”.

VCP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VCP là “Virtual Control Panel”.

Một số kiểu VCP viết tắt khác:
+ Vienna Capital Partners: Đối tác thủ đô Vienna.
+ Vitrified Clay Pipe: Ống đất sét thủy tinh hóa.
+ Valosin-Containing Protein: Protein chứa Valosin.
+ Vice-Chancellor and President: Phó hiệu trưởng và Chủ tịch.
+ Videoconferencing psychotherapy: Hội nghị truyền hình trị liệu tâm lý.
+ Viral Coat Proteins: Protein áo virut.
+ Vulnerability Contributor Program: Chương trình cộng tác viên lỗ hổng bảo mật.
+ Visual Comfort Probability: Xác suất thoải mái về thị giác.
+ Vinylcyclopropane: Vinylcyclopropan.
+ Vaccine Confidence Project: Dự án niềm tin về vắc xin.
+ Vehicle Check Point: Điểm kiểm tra xe.
+ ViacomCBS Consumer Products: ViacomCBS Sản phẩm Tiêu dùng.
+ Video Cassette Players: Trình phát băng video.
+ Variable Cam Phasers: Biến Cẩm Phả.
+ Video Conferencing Profile: Cấu hình hội nghị truyền hình.
+ Viral Citrullinated Peptide.
+ Very Coarse Pottery: Gốm rất thô.
+ Vehicle Control Points: Điểm kiểm soát phương tiện.
+ Voluntary Cleanup Plan: Kế hoạch dọn dẹp tự nguyện.
+ Voluntary Cleanup Program: Chương trình dọn dẹp tình nguyện.
+ Village Council President: Chủ tịch hội đồng làng.
+ Vice President: Phó Tổng Thống.
+ Victorian Centre for Photography: Trung tâm Nhiếp ảnh Victoria.

Post Top Ad