FYC là gì? Ý nghĩa của từ fyc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2023

FYC là gì? Ý nghĩa của từ fyc

FYC là gì ?

FYC là “For Your Consideration” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FYC

FYC có nghĩa “For Your Consideration”, dịch sang tiếng Việt là “Để bạn cân nhắc”.

FYC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FYC là “For Your Consideration”.

Một số kiểu FYC viết tắt khác:
+ Fine Young Cannibals: Những kẻ ăn thịt trẻ tốt.
+ First-Year Composition: Thành phần năm nhất.
+ Furzedown Youth Centre: Trung tâm Thanh thiếu niên Furzedown.
+ First Year Council: Hội đồng năm nhất.

Post Top Ad