CHAD là gì? Ý nghĩa của từ chad - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2023

CHAD là gì? Ý nghĩa của từ chad

CHAD là gì ?

CHAD là “Community Health And Development” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CHAD

CHAD có nghĩa “Community Health And Development”, dịch sang tiếng Việt là “Sức khỏe và Phát triển Cộng đồng”.

CHAD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CHAD là “Community Health And Development”.

Một số kiểu CHAD viết tắt khác:
+ chimpanzee adenovirus: Adenovirus tinh tinh .

Post Top Ad