WTP là gì? Ý nghĩa của từ wtp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2023

WTP là gì? Ý nghĩa của từ wtp

WTP là gì ?

WTP là “Willingness To Pay” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ WTP

WTP có nghĩa “Willingness To Pay”, dịch sang tiếng Việt là “Sẵn lòng thanh toán”.

WTP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng WTP là “Willingness To Pay”.

Một số kiểu WTP viết tắt khác:
+ Wireless Transaction Protocol: Giao thức giao dịch không dây.
+ Water Treatment Plant: Nhà máy xử lý nước.
+ Web Tools Platform: Nền tảng công cụ web.
+ Winter Training Program: Chương trình đào tạo mùa đông.
+ Women's Torah Project: Dự án Torah của Phụ nữ.
+ Wildlife and Transport Programme: Chương trình vận chuyển và động vật hoang dã.
+ Women’s Technology Park: Khu công nghệ dành cho nữ.
+ Web Tools Project: Dự án công cụ web.
+ Women's Technology Program: Chương trình Công nghệ dành cho Phụ nữ.

Post Top Ad