CITE là gì? Ý nghĩa của từ cite - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2023

CITE là gì? Ý nghĩa của từ cite

CITE là gì ?

CITE là “Canadian Institute of Transportation Engineers” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CITE

CITE có nghĩa “Canadian Institute of Transportation Engineers”, dịch sang tiếng Việt là “Viện kỹ sư giao thông vận tải Canada”.

CITE là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CITE là “Canadian Institute of Transportation Engineers”.

Một số kiểu CITE viết tắt khác:
+ Center of Industrial and Technical Excellence: Trung tâm Công nghiệp và Kỹ thuật Xuất sắc.

Post Top Ad