POME là gì? Ý nghĩa của từ pome - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2023

POME là gì? Ý nghĩa của từ pome

POME là gì ?

POME là “Palm Oil Mill Effluent” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ POME

POME có nghĩa “Palm Oil Mill Effluent”, dịch sang tiếng Việt là “Nước thải nhà máy dầu cọ”.

POME là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng POME là “Palm Oil Mill Effluent”.

Một số kiểu POME viết tắt khác:
+ Pulmonary Oil MicroEmbolism: Vi mạch hóa dầu phổi.
+ Petty Officer Mechanical Engineer: Kỹ sư cơ khí sĩ quan Petty.
+ Principal Ordnance Mechanical Engineer: Kỹ sư cơ khí chính.

Post Top Ad