MASM là gì? Ý nghĩa của từ masm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2023

MASM là gì? Ý nghĩa của từ masm

MASM là gì ?

MASM là “Microsoft Macro Assembler” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MASM

MASM có nghĩa “Microsoft Macro Assembler”, dịch sang tiếng Việt là “Trình biên dịch macro microsoft”.

MASM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MASM là “Microsoft Macro Assembler”.

Một số kiểu MASM viết tắt khác:
+ Modified Artificial Seawater Media: Môi trường nước biển nhân tạo đã sửa đổi.

Post Top Ad