HOU là gì? Ý nghĩa của từ hou - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2023

HOU là gì? Ý nghĩa của từ hou

HOU là gì ?

HOU là “Higher-Order Unification” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HOU

HOU có nghĩa “Higher-Order Unification”, dịch sang tiếng Việt là “Hợp nhất đơn hàng cao hơn”.

HOU là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HOU là “Higher-Order Unification”.

Một số kiểu HOU viết tắt khác:
+ Houston.
+ Hellenic Open University: Đại học Mở Hellenic.
+ Hands-On Universe: Vũ trụ thực hành.

Post Top Ad