WPM là gì? Ý nghĩa của từ wpm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2023

WPM là gì? Ý nghĩa của từ wpm

WPM là gì ?

WPM là “Words Per Minute” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ WPM

WPM có nghĩa “Words Per Minute”, dịch sang tiếng Việt là “Từ mỗi phút”.

WPM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng WPM là “Words Per Minute”.

Một số kiểu WPM viết tắt khác:
+ Water Point Mapping: Bản đồ điểm nước.
+ Wafers Per Month: Wafers mỗi tháng.
+ World Pantheist Movement: Phong trào Báo chí Thế giới.
+ Weighted Product Model: Mẫu sản phẩm có trọng số.
+ Woody Plant Medium: Thực vật thân gỗ Trung bình.
+ White Phase Modulation: Điều chế pha trắng.
+ Wallpaper Manufacturers: Các nhà sản xuất giấy dán tường.
+ World Patent Marketing: Tiếp thị Sáng chế Thế giới.
+ World Political Map: Bản đồ chính trị thế giới.
+ World Poetry Movement: Phong trào thơ thế giới.

Post Top Ad