TGU là gì? Ý nghĩa của từ tgu - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2023

TGU là gì? Ý nghĩa của từ tgu

TGU là gì ?

TGU là “Turbine-Generator Unit” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ TGU

TGU có nghĩa “Turbine-Generator Unit”, dịch sang tiếng Việt là “Đơn vị tua bin-máy phát điện”.

TGU là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TGU là “Turbine-Generator Unit”.

Một số kiểu TGU viết tắt khác:
+ Top Global University: Đại học toàn cầu hàng đầu.
+ Transglobal Underground: Xuyên cầu dưới lòng đất.
+ Trinidad Generation Unlimited: Thế hệ trinidad không giới hạn.
+ Tanzania Golf Union: Công đoàn gôn Tanzania.
+ Texas Geographical Union: Liên minh địa lý Texas.

Post Top Ad