NRM là gì? Ý nghĩa của từ nrm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2023

NRM là gì? Ý nghĩa của từ nrm

NRM là gì ?

NRM là “Network Resource Model” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ NRM

NRM có nghĩa “Network Resource Model”, dịch sang tiếng Việt là “Mô hình tài nguyên mạng”.

NRM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NRM là “Network Resource Model”.

Một số kiểu NRM viết tắt khác:
+ New Religious Movement: Phong trào tôn giáo mới.
+ National Resistance Movement: Phong trào Toàn quốc kháng chiến.
+ National Railway Museum: Bảo tàng đường sắt quốc gia.
+ Natural Remanent Magnetization: Từ hóa nội tại tự nhiên.
+ Natural Resource Management: Quản lý tài nguyên thiên nhiên.
+ Normal Response Mode: Chế độ phản hồi bình thường.
+ Nordic Resistance Movement: Phong trào Kháng chiến Bắc Âu.
+ National Referral Mechanism: Cơ chế giới thiệu quốc gia.
+ National Reisistance Movement: Phong trào Duy tân Quốc gia.
+ Natural Resources Management: Quản lý tài nguyên thiên nhiên.
+ Northwest Railway Museum: Bảo tàng Đường sắt Tây Bắc.
+ Neuroreceptor Mapping: Lập bản đồ thụ thể thần kinh.
+ Nucleus Raphes Medianus: Hạt nhân Raphes Medianus.
+ Northumbrian Republican Movement: Phong trào Cộng hòa Northumbrian.
+ National Rescue Movement: Phong trào cứu quốc.
+ Natural Remnant Magnetism: Từ tính tàn dư tự nhiên.

Post Top Ad