SHRM là gì? Ý nghĩa của từ shrm - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2023

SHRM là gì? Ý nghĩa của từ shrm

SHRM là gì ?

SHRM là “Strategic Human Resource Management” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SHRM

SHRM có nghĩa “Strategic Human Resource Management”, dịch sang tiếng Việt là “Quản lý nguồn nhân lực chiến lược”.

SHRM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SHRM là “Strategic Human Resource Management”.

Một số kiểu SHRM viết tắt khác:
+ Society for Human Resource Management: Hiệp hội Quản lý Nguồn nhân lực.
+ Sudan Human Rights Monitor: Giám sát nhân quyền Sudan.

Post Top Ad