UMP là gì? Ý nghĩa của từ ump - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2023

UMP là gì? Ý nghĩa của từ ump

UMP là gì ?

UMP là “University of Medicine and Pharmacy” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ UMP

UMP có nghĩa “University of Medicine and Pharmacy”, dịch sang tiếng Việt là “Đại học Y Dược”.

UMP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng UMP là “University of Medicine and Pharmacy”.

Một số kiểu UMP viết tắt khác:
+ Unified Market Platform: Nền tảng thị trường hợp nhất.
+ Uniformly Most Powerful: Đồng nhất mạnh mẽ nhất.
+ Uridine monophosphate.
+ Utility Maximization Problem: Vấn đề tối đa hóa tiện ích.
+ Universal Mapping Project: Dự án Bản đồ Toàn cầu.
+ University of Mpumalanga: Đại học Mpumalanga.
+ Ultra-Mobile PC: PC siêu di động.
+ Ultra Metal-Poor: Kim loại siêu kém.
+ University of Manitoba Press: Nhà xuất bản Đại học Manitoba.
+ Undocumented Migration Project: Dự án di cư không có giấy tờ.
+ Universiti Malaysia Pahang: Đại học Malaysia Pahang.
+ Union Military Police: Liên minh quân cảnh.
+ University of Minnesota Press: Nhà xuất bản Đại học Minnesota.
+ Ulba Metallurgical Plant: Nhà máy luyện kim Ulba.
+ Unbalanced Magnetic Pull: Kéo từ tính không cân bằng.
+ Utah Minuteman Project: Dự án Utah Minuteman.
+ United Midwestern Promoters: Các nhà quảng bá miền Trung Tây Hoa Kỳ.
+ United Montagnard People.
+ Urban Maglev Program: Chương trình Maglev đô thị.
+ Unit Management Plan: Kế hoạch quản lý đơn vị.
+ Union of Moderate Parties: Liên minh các bên vừa phải.

Post Top Ad