FIATA là gì? Ý nghĩa của từ fiata - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2023

FIATA là gì? Ý nghĩa của từ fiata

FIATA là gì ?

FIATA là “International Federation of Freight Forwarders Associations” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FIATA

FIATA có nghĩa “International Federation of Freight Forwarders Associations”, dịch sang tiếng Việt là “Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế”.

FIATA là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FIATA là “International Federation of Freight Forwarders Associations”.

Post Top Ad