SMAK là gì? Ý nghĩa của từ smak - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2023

SMAK là gì? Ý nghĩa của từ smak

SMAK là gì ?

SMAK là “Stedelijk Museum voor Actuele Kunst” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ SMAK

SMAK có nghĩa “Stedelijk Museum voor Actuele Kunst”, dịch sang tiếng Việt là “Bảo tàng Stedelijk voor Actuele Kunst”.

SMAK là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SMAK là “Stedelijk Museum voor Actuele Kunst”.

Một số kiểu SMAK viết tắt khác:
+ Sekolah Menengah Agama Katolik.

Post Top Ad