CPAN là gì? Ý nghĩa của từ cpan - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2023

CPAN là gì? Ý nghĩa của từ cpan

CPAN là gì ?

CPAN là “Comprehensive Perl Archive Network” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ CPAN

CPAN có nghĩa “Comprehensive Perl Archive Network”, dịch sang tiếng Việt là “Mạng lưu trữ Perl toàn diện”.

CPAN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng CPAN là “Comprehensive Perl Archive Network”.

Một số kiểu CPAN viết tắt khác:
+ Cricket Players' Association Nepal: Hiệp hội người chơi cricket Nepal.
+ Child Psychiatry Access Network: Mạng truy cập tâm thần trẻ em.
+ Certified PostAnesthesia Nurses: Y tá gây mê được chứng nhận.

Post Top Ad