GIM là gì? Ý nghĩa của từ gim - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2023

GIM là gì? Ý nghĩa của từ gim

GIM là gì ?

GIM là “Global Investment Markets” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ GIM

GIM có nghĩa “Global Investment Markets”, dịch sang tiếng Việt là “Thị trường đầu tư toàn cầu”.

GIM là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng GIM là “Global Investment Markets”.

Một số kiểu GIM viết tắt khác:
+ General Instrument Microelectronics: Dụng cụ chung Vi điện tử.
+ GRAI Integrated Methodology: Phương pháp tích hợp GRAI.
+ Group Information Management: Quản lý thông tin nhóm.
+ Global Index Medicus: Chỉ số toàn cầu Medicus.
+ Generalized Integration Model: Mô hình tích hợp tổng quát.
+ Guided Imagery and Music: Hình ảnh và Âm nhạc có Hướng dẫn.
+ Gross Income Multiplier: Hệ số nhân thu nhập gộp.
+ Global Investor's Meet: Gặp gỡ nhà đầu tư toàn cầu.
+ Guitar Institute Malaysia: Học viện guitar Malaysia.
+ Global Irrigation Model: Mô hình tưới tiêu toàn cầu.
+ Global Islamic Media: Truyền thông Hồi giáo toàn cầu.
+ Group of International Marxists: Nhóm các nhà mácxít quốc tế.

Post Top Ad