HLB là gì? Ý nghĩa của từ hlb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2023

HLB là gì? Ý nghĩa của từ hlb

HLB là gì ?

HLB là “Hydrophilic-Lipophilic Balance” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ HLB

HLB có nghĩa “Hydrophilic-Lipophilic Balance”, dịch sang tiếng Việt là “Cân bằng ưa nước-Lipophilic”.

HLB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng HLB là “Hydrophilic-Lipophilic Balance”.

Một số kiểu HLB viết tắt khác:
+ Helium Light Bands: Dải đèn Heli.
+ Heineken Lao Brewery: Nhà máy bia Heineken Lào.
+ Hessische Landesbahn.
+ Hotels Licensing Board: Ban cấp phép khách sạn.
+ Helminthosporium Leaf Blight: Bệnh cháy lá Helminthosporium.
+ Helium Light Band: Dải ánh sáng Heli.
+ Hessische Landesbahn GmbH.

Post Top Ad