DISCO là gì? Ý nghĩa của từ disco - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2023

DISCO là gì? Ý nghĩa của từ disco

DISCO là gì ?

DISCO là “Distribution Company” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ DISCO

DISCO có nghĩa “Distribution Company”, dịch sang tiếng Việt là “Công ty phân phối”.

DISCO là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng DISCO là “Distribution Company”.

Một số kiểu DISCO viết tắt khác:
+ Defense Industrial Security Clearance Organization: Tổ chức giải phóng mặt bằng an ninh công nghiệp quốc phòng.
+ Defense Industrial Security Clearance Office: Văn phòng thông quan an ninh công nghiệp quốc phòng.
+ Dominion Iron and Steel Company: Công ty sắt thép Dominion.
+ Digital Innovation and Strategic Competence in Organizations: Đổi mới kỹ thuật số và Năng lực chiến lược trong các tổ chức.

Post Top Ad