FLSS là gì? Ý nghĩa của từ flss - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2023

FLSS là gì? Ý nghĩa của từ flss

FLSS là gì ?

FLSS là “Foreign Languages Specializing School” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ FLSS

FLSS có nghĩa “Foreign Languages Specializing School”, dịch sang tiếng Việt là “Trường Chuyên Ngoại ngữ”.

FLSS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng FLSS là “Foreign Languages Specializing School”.

Một số kiểu FLSS viết tắt khác:
+ Fuzzy Logic Systems: Hệ thống logic mờ.

Post Top Ad