P2 là gì? Ý nghĩa của từ p2 - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2023

P2 là gì? Ý nghĩa của từ p2

P2 là gì ?

P2 là “Pollution prevention” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ P2

P2 có nghĩa “Pollution prevention”, dịch sang tiếng Việt là “Phòng ngừa ô nhiễm”.

P2 là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng P2 là “Pollution prevention”.

Một số kiểu P2 viết tắt khác:
+ Project 2: Dự án 2.
+ Pulmonary valve: Van phổi.
+ Second pulse: Xung thứ hai.
+ Squared prime: Số nguyên tố bình phương.

Post Top Ad