WHD là gì? Ý nghĩa của từ whd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2023

WHD là gì? Ý nghĩa của từ whd

WHD là gì ?

WHD là “Wage and Hour Division” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ WHD

WHD có nghĩa “Wage and Hour Division”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ phận tiền lương và giờ”.

WHD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng WHD là “Wage and Hour Division”.

Một số kiểu WHD viết tắt khác:
+ World Hypertension Day: Ngày tăng huyết áp thế giới.
+ winged Helix Domain: Miền Helix có cánh.
+ World Humanitarian Day: Ngày nhân đạo thế giới.
+ Women's Home Defence: Phòng thủ trên sân nhà của nữ.
+ World Hydrography Day: Ngày Thủy văn Thế giới.
+ World Hijab Day: Ngày khăn trùm đầu thế giới.

Post Top Ad