MMD là gì? Ý nghĩa của từ mmd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2023

MMD là gì? Ý nghĩa của từ mmd

MMD là gì ?

MMD là “Movement for Multi-party Democracy” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ MMD

MMD có nghĩa “Movement for Multi-party Democracy”, dịch sang tiếng Việt là “Phong trào Dân chủ Đa đảng”.

MMD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng MMD là “Movement for Multi-party Democracy”.

Một số kiểu MMD viết tắt khác:
+ Milky Mist Dairy: Sữa sương mù sữa.
+ Monaco Media Diffusion: Sự khuếch tán phương tiện truyền thông monaco.
+ Mercantile Marine Department: Phòng hàng hải Mercantile.
+ Merchant Mariner's Document: Tài liệu của Merchant Mariner.
+ Multi Media Distribution: Phân phối đa phương tiện.
+ Mercury Musical Developments: Sự phát triển âm nhạc của Mercury.
+ Metro Manila District: Quận Metro Manila.
+ MultiMarkdown.
+ Mass-Median-Diameter: Khối lượng-Trung vị-Đường kính.
+ Mango Malformation Disease: Bệnh dị dạng xoài.
+ Maximum Merge Delay: Độ trễ hợp nhất tối đa.
+ Malaysian Meteorological Department: Cục khí tượng Malaysia.
+ Maryland Military Department: Bộ quân sự Maryland.
+ Mass Median Diameter: Đường kính trung bình khối lượng.
+ Multi-member districts: Các quận nhiều thành viên.
+ Miku Miku Dance: Múa miku miku.
+ Mainland Market Deliveries: Giao hàng tại Thị trường Đại lục.
+ Metro Music Digital: Metro âm nhạc kỹ thuật số.
+ Molar Mass Distribution: Phân bố khối lượng mol.

Post Top Ad