EPOC là gì? Ý nghĩa của từ epoc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2023

EPOC là gì? Ý nghĩa của từ epoc

EPOC là gì ?

EPOC là “Excess Post-exercise Oxygen Consumption” trong tiếng Anh.

Ý nghĩa của từ EPOC

EPOC có nghĩa “Excess Post-exercise Oxygen Consumption”, dịch sang tiếng Việt là “Tiêu thụ oxy dư thừa sau khi tập thể dục”.

EPOC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng EPOC là “Excess Post-exercise Oxygen Consumption”.

Một số kiểu EPOC viết tắt khác:
+ European Office of Creation: Văn phòng Sáng tạo Châu Âu.
+ EPON Protocol Over Coax: Giao thức EPON Over Coax.
+ Excess Postexercise Oxygen Consumption: Tiêu thụ oxy Postexercise dư thừa.
+ EUCOM Plans and Operations Center: Trung tâm Điều hành và Kế hoạch EUCOM.
+ Electrochemical Promotion Of Catalysis: Xúc tiến điện hóa của xúc tác.
+ Education and Public Outreach Chapter: Chương Giáo dục và Tiếp cận Công chúng.
+ Education and Public Outreach Committee: Ủy ban Giáo dục và Tiếp cận Công chúng.

Post Top Ad